Menu • Spyskaart

Download menu

Scroll to see categories

Our History

"Dr Anton Rupert - 21 Junie 1965  

“Let us found a company with the specific aim of buying, restoring and renting out historical homes and memorable buildings; a company which will not be dependent on donations, but will obtain its funds from issuing shares to everyone who wants to participate in saving our valuable, irreplaceable national asset: our historical buildings.”  

In 1902 Sir Herbert Baker designed  labourers’  cottages which were constructed on the old farm formerly known as Vredenburg. In 1968 the property was acquired by  Historical Homes of South  Africa  , restored and leased as a restaurant . More recently, the building stood vacant and somewhat derelict for several years . During 2017 the Rupert family initiated a full restoration and today De Volkskombuis operates once  again as  a restaurant within the picturesque town of Stellenbosch. 

Ons Geskiedenis

"Dr Anton Rupert - 21 Junie 1965  

“Kom ons stig ’ n maatskappy met die uitsluitlike doel om historiese huise en gedenkwaardige geboue te koop, te restoureer en te verhuur; ’n maatskappy wat nie van donasies afhanklik sal wees nie, maar sy fondse sal kry deur aandele uit te reik aan almal wat wil meewerk om ons waardevolle en onvervangbare volksbesit, ons historiese geboue, te red.”

In 1902 word werkershuise deur Sir Herbert Baker op die plaas Vredenburg ontwerp en gebou. In 1968 word dit deur  Historiese Huise van Suid-Afrika  gekoop, gerestoureer en verhuur as ’n restaurant. Vir ’n aantal jare het die gebou leeg en redelik verwaarloos gestaan, maar met die ondersteuning van die Rupert-familie is die gebou in 2017 ten volle gerestoureer en vandag dien De Volkskombuis weer as ’n restaurant in ons pragtige Stellenbosch.  

Newly Opened Bar

Gallery • Galery

Reservations

Trading Time

Mon-Sat
Breakfast 07:00 - 10:00
Lunch 11:00 - 15:00
Dinner 18:00 - 22:00

Sunday
Breakfast 07:00 - 10:00
Lunch 11:00 - 16:00

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact Us

1876 Ou Strandpad Rd, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600
Stellenbosch WC 7600
South Africa

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
homephonechevron-left-circlechevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram